Volvo GROUP

Functional Safety

En utbildning designad för att bli av med osäkerhet kring funktionssäkerhet.
Screenshot from Volvo functional safety e-learning
Photo of volvo group truck on road.

Vårt uppdrag

Volvo ville skapa en utbildning kring funktionssäkerhet för att hjälpa medarbetaren att känna sig mer trygg och få en ökad förståelse och medvetenhet kring ämnet. 


Vår lösning

Tillsammans med Volvo tog vi fram en interaktiv och spelbaserad utbildning med animerade filmer. Utbildningen innehåller även animeringar till speaker för att kunna attrahera en större målgrupp.   

Uppdraget inkluderar följande delar: 

  • Koncept och strategi

  • Workshop

  • Manus 

  • Produktion av formgivning 

  • Produktion av utbildning 

  • Produktion av animeringar till speaker 

  • Produktion av film