Sveriges allmännytta

Hyressättningssystemet

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige.
Screenshot from Sveriges Allmännyttas e-learning
Sveriges Allmännyttan heart logo

Vårt uppdrag

Allmännyttan ville ta fram en utbildning i det svenska hyressättningssystemet för att ge både anställda och boende i allmännyttan en introduktion i hur systemet fungerar.


Vår lösning

Tillsammans med Allmännyttan skapade vi en e-learning fylld med viktig information, exempel, film, interaktioner och quiz för att på ett lättsamt och engagerande sätt berätta vad Sveriges Allmännytta är och hur det svenska hyressättningssystemet fungerar.

Är du nyfiken på att veta mer om det svenska hyressättningssystemet?

Utbildningen är gratis och finns tillgänglig på Sveriges Allmännyttas hemsida.

Photo of apartment building part of Sveriges Allmännyta