södra

Flödesschemakunskap

Ett flödesschema är ofta komplext och kan skrämma det otränade ögat, men med vår utbildning blev det pedagogiskt och roligt.
Screenshot from Södras e-learning
Image of pipes at Södra

Vårt uppdrag

Målet med den här utbildningen är att lära användaren hur ett flödesschema används och hur hen läser och förstår schemat. Genom nya kunskaper och perspektiv hoppas vi att användaren kommer känna sig ännu tryggare och skickligare i sitt arbete med flödesscheman framöver. 


Vår lösning

Vi tog fram en interaktiv och spelbaserad e-learning där användaren fick samla på sig symboler som hen på slutet skulle använda för att bygga ett eget flödesschema.  

Uppdraget inkluderade följande delar:  

  • Koncept och strategi. Hur kan vi lära ut ämnet på bästa sätt för målgruppen? 

  • Produktion av manus  

  • Produktion av form  

  • Produktion av utbildning

Image from exercise in Södra e-learning