KPA PENSION

Pensionskollen

KPA Pensions kunder är arbetsgivare och anställda inom kommuner och regioner. Deras uppgift är att se till att kunderna får en trygg och bra pension utan att det sker på någon annans bekostnad. Det ska gå hand i hand med KPA Pensions vision - att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Screenshot from KPA Pension's Pensionskollen training
Screenshot from mobile view of KPA Pension's training.
Pensionspyramiden KPA Pension

Vårt uppdrag

Målet med uppdraget var att ta fram en mobiloptimerad webbplats med information som vänder sig till KPA Pensions två miljoner individkunder.  Syftet är att med webbplatsen kunna informera och intressera kunderna till att engagera sig mer i sin pension.


Vår lösning 

Vi tog fram en målgruppsanpassad webbplats där kunderna får information baserat på var de befinner sig i livet; ny på jobbet, mitt i livet eller snart dags för pension. På webbplatsen får kunderna bland annat se tydliga exempel från verkligheten, undersöka vad som händer med pensionen vid deltidsarbete eller vid föräldraledighet, hur pensionen kan placeras samt hur KPA Pension arbetar med hållbarhet. De får även möjlighet att se vilka delar av pensionen de själva har möjlighet att påverka.

En interaktiv och informativ webbplats!

KPA Pension image