KPA Pension

Lär känna KPA Pension

Lär känna KPA Pension och om hur de skapar trygghet i en hållbar värld. 
Screenshot from KPA e-learning
Photo of kindergarden teacher in KPA Pension e-learning

Vårt uppdrag

KPA Pension ville skapa en utbildning om KPA Pensions affär och deras samarbete med arbetsmarknadens parter. Utbildningen ska rikta sig till alla medarbetare och ska fungera som en introduktion för att skapa förståelse förKPAPensionsarbete. 


Vår lösning

Med en interaktiv utbildning med flera övningar och mycket film i form av intervjuer och spelfilm, skapade vi en kreativ och pedagogisk utbildning där användaren verkligen Lär Känna KPA Pension.   

Uppdraget inkluderade följande delar: 

  • Koncept och strategi 

  • Workshop 

  • Manus 

  • Produktion av formgivning  

  • Produktion av utbildning 

  • Produktion av film, intervjuer och spelfilm.