Folksam

Jobba SMA2RT

Digitalt lärande om aktivitetsbaserade arbetssätt en självklarhet för Folksam. Folksam har full koll på hur viktig arbetsmiljön och sättet man arbetar på är för att man ska trivas, må bra och ha energi att nå uppsatta mål.  
Screenshot from Folksams e-learning Sma2rt
Image of woman from Folksam Sma2rt e-learning

Vårt uppdrag

På Folksam jobbar medarbetarna enligt SMA2RT - en teknik som förklarar hur man jobbar aktivitetsbaserat. Uppdraget till Happyworks gick ut på att skapa en e-learning där alla medarbetare får med sig kunskap och verktyg att använda i sitt dagliga arbete.

Vår lösning

Utbildningen förklarar bland annat hur tekniken och variationen av miljöer kan nyttjas på bästa sätt och inspirera till att ta vara på de spännande möjligheter som finns vad gäller hur en arbetsdag kan se ut. Den slår även hål på myter på ett underhållande sätt och innehåller bland annat humoristiska filmer om vad som egentligen är ett SMA2RT, eller Inte så SMA2RT, sätt att jobba. 

Nedan ser du ett klipp från den intresseväckare som visats i samband med lanseringen av e-lärandet. 

Några ord från kunden

“Ett led i att skapa en attraktiv arbetsplats är att arbeta aktivitetsbaserat och under hösten har vi tillsammans med Happyworks tagit fram ett digitalt lärande om vårt aktivitetsbaserade arbetssätt som vi kallar Jobba SMA2RT”. 

- Tullan Swahn Widung, förändringsledare inom arbetssätt, Folksam.