AFRY

Sustainability

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Deras 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi världen över hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Vårt uppdrag 

AFRY ville ta fram en e-learning för att skapa en gemensam hållbarhetsförståelse hos alla medarbetare och för att belysa komplexiteten i hållbarhetsutmaningen. Efter avslutad utbildning ska användarna förstå vikten av att tillämpa ett holistiskt hållbarhetsperspektiv och att varje beslut har betydelse och en påverkan - att alla anställda har en inverkan på AFRYs övergripande hållbarhetsarbete. Utbildningen skulle också innefatta:

  • Vad AFRY menar med “Hållbarhet” och främja ett gemensamt synsätt

  • Vilken roll AFRY har i hållbarhetsomställningen

  • Hur AFRY ska uppnå sin mission att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle

  • AFRYs intressenters krav och behov

  • Introduktion till viktiga ord och begrepp

Screenshot from Afry sustainability training
Screenshot from mobile view of Afry's sustainability training.
AFRY illustration of wind and solar energy

Vår lösning 

Tillsammans med AFRY tog vi fram en hållbarhetsutbildning med fokus på att inspirera samtliga i målgruppen utifrån relevant vetenskaplig fakta.

Med utgångspunkt i AFRYs grafiska profil skapade vi ett varierat innehåll med spelfilm, animerad film, interaktioner, text, bild och övningar. Utbildningen översattes sedan till 14 språk för att kunna nå ut till AFRYs anställda världen över på bästa sätt.

Några ord från kunden

“Vi är jättenöjda med resultatet och Happyworks har visat på professionalism, kompetens samt förmåga att ställa om vid ändrade förutsättningar. Engagemanget har varit stort bland våra kollegor och efter bara 1,5 månad hade 75% av AFRYs medarbetare (över 13 000 medarbetare) genomfört utbildningen och den har fortsatt höga betyg. Det underlättade mycket att ha en kontaktperson (Axel) som har väglett oss och varit förstående när saker har strulat eller tagit längre tid från vår sida. 
Axel har haft ett väldigt flexibelt och tillmötesgående arbetssätt vilket vi har uppskattat mycket. Det var också smidigt att kunna göra översättningarna via Happyworks. Vår grafiska profil sattes mitt i prick vilket gör att e-learningen verkligen andas AFRY.”

– AFRY